Generalforsamling

Generalforsamling

Skolens generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 20. april kl. 9.30 (ændring af tidspunkt kan forekomme). Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. feb 2024. Dagsorden i følge vedtægterne