Skolekreds

Vedtægterne for Søgård Friskole arbejder med de to begreber. Der er skolekredsen og forældrekredsen. Hvad og hvem der er forældrekredsen, giver næsten sig selv: Det er alle dem med børn, der går på Søgård Friskole. Skolekredsen består OGSÅ af alle dem, der har børn på Søgård Friskole (altså forældrekredsen) men kan også bestå af andre, der har interesse i skolen, og som betaler et årligt kontingent på 200 kr.

Det har ikke noget med en fysisk adresse at gøre (som f.eks. at man bor i Søgård) men ”bare” at man gerne vil støtte skolen, følge lidt med, og have stemmeret til generalforsamlingen (man kan også vælges til bestyrelsen hvis man har lyst). På Søgård friskole har det været forældre til tidligere elever og bedsteforældre til elever, der er medlemmer af skolekredsen. Det drejer sig om relativt få medlemmer. I praksis vil det sige at skolekredsen og forældrekredsen hos os er næsten identisk.

Man bliver medlem ved at henvende sig til skolekontoret og indbetale det årlige kontingent på kontonummer 8065-134317.