Skolens generalforsamling vil blive afholdt lørdag den 20. april kl. 9.30 (ændring af tidspunkt kan forekomme).

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. feb 2024.

Dagsorden i følge vedtægterne