Mobbepolitik

På Søgård Friskole accepteres mobning ikke! Hvis mobning konstateres, skal der straks gribes ind, og indsatsen skal pågå, indtil der er skabt en løsning for den elev, der har været udsat for mobning. Vi arbejder ud fra følgende handleplan:

Grundlæggende definition af mobning af Dan Olweus:

En person bliver mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Negativ handling: Adfærd, som har til hensigt at påføre en anden person skade eller ubehag.

Kan påføres ved:

 • Fysisk kontakt
 • Ord
 • På anden måde ved f.eks. rimasser, udelukkelse fra gruppen, spredning af rygter
 • Via sociale medier på nettet

Forudsætning:

 • En vis ubalance i styrkeforholdet.
 • Den, der bliver udsat for mobning, har svært ved at forsvare sig.

Der skelnes imellem:

 • Direkte mobning – med forholdsvis åbne angreb på ofret.
 • Indirekte mobning – social isolering, udelukkelse fra gruppen.

Tre hovedkriterier:

 • Ondsindet adfærd
 • Gentagelse over tid
 • Ubalance i styrkeforholdet

 

Handleplan

Søgård Friskoles handleplan består af 2 dele:

 • En aktionsplan. Hvad gør vi, når vi observerer mobning?
 • En forebyggelsesplan. Hvad gør vi for at undgå mobning?

 

Aktionsplan

Hvilke sanktionsmuligheder, der skal benyttes, afgøres i den enkelte situation.

 • Den eller de, der opdager mobning, er forpligtet til at gribe ind og kontakte klasselæreren.
 • Klasselæreren tager en samtale med de implicerede parter.
 • Teamet tager problemet op og udarbejder en handleplan.
 • Forældrene informeres, og problemet tages op i klassen.
 • Ledelsen informeres.
 • Skolepsykologen informeres.
 • Sociale myndigheder informeres.

Aktionsplanen er lavet med det udgangspunkt, at de fleste sager forhåbentlig er løst efter de første 3-4 punkter. Hvis der er problemer med en elev, er der som hovedregel følgende sanktionsmuligheder (uddrag fra skolens vedtægter):

 • Samtaler med eleven
 • Indkaldelse af forældre til samtale med både dem og eleven
 • Midlertidig hjemsendelse af eleven (kan foretages af skolelederen i samarbejde med lærerne)
 • Skriftlig advarsel
 • Bortvisning (skal godkendes af bestyrelsen)

Hvilke sanktionsmuligheder, der skal benyttes, afgøres i den enkelte situation.

Ved bortvisning er det lederen, der orienterer forældrene. Når forældrene orienteres, skal der være en person tilstede udover lederen. Den mundtlige bortvisning efterfølges af en skriftlig bortvisning, der underskrives af leder og bestyrelsesformand.