HUSK: Generalforsamling

HUSK: Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling for Søgård Friskole tirsdag den 25. april 2023 kl 19. Dagsorden i følge vedtægter + der vil være en fornyet diskusion/evaluering af skolebussen, som aftalt på efterårets “stormøde”. Foreslag skal være bestyrelsen i hænde...

Åben skole

Åben Skole finder hvert år sted den første torsdag i november. I år afholdes Åben Skole derfor torsdag den 3. november. Kom derfor til åben hus på Søgård Friskole fra 16-18. Her vil det være muligt at få en rundvisning og en snak om hvad Søgård Friskole er for en...
HUSK: Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Den 27. april 2022 kl. 19 afholdes generalforsamlingen for Søgård friskole. Dagsorden efter vedtægter offentliggøres her ca. to uger før. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2022.