HUSK: Generalforsamling

HUSK: Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling for Søgård Friskole tirsdag den 25. april 2023 kl 19. Dagsorden i følge vedtægter + der vil være en fornyet diskusion/evaluering af skolebussen, som aftalt på efterårets “stormøde”. Umiddelbart inden vil generalforsamlingen...
HUSK: Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Den 27. april 2022 kl. 19 afholdes generalforsamlingen for Søgård friskole. Dagsorden efter vedtægter offentliggøres her ca. to uger før. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2022.