Tidligere elever

Stinne Nielsen

Søgård Friskole er en lille skole med stort indhold. En skole der dannede trygge rammer for min læring i folkeskoletiden. God og varieret undervisning med metoder til at udfordre os både selvstændigt og i grupper. Stemningen på skolen var noget af det bedste – alle kendte hinanden og gav en hjælpende hånd, hvis der var brug for det. Skolefesterne hvor hele familien samles og mødes med andre elever og deres familier er noget af det, jeg husker bedst, og sammen med lejrskolerne er det to af de bedste minder fra min tid på Søgård Friskole.

Line Holm Davids

Søgård Friskole var for mig et fristed, hvor der var plads til alle – store som små. Noget jeg husker bedst, var elevernes relation til lærerne. Mange startede på skolen i 0. klasse og gik ud i 9. klasse, hvilket gjorde, at skolen føltes som et andet hjem, hvor man følte sig tryg ved både elever og lærere. Søgård Friskole har et ry for at være gode, til at forberede eleverne på livet efter folkeskolen. Efter 9. klasse gik jeg på efterskole, og startede derefter på STX i Aabenraa. På ingen af disse uddannelser følte jeg mig uforberedt på disse nye udfordringer, og jeg føler, Søgård Friskole har taget del i denne sejr.
Søgård Friskole har gjort meget ud af projektorienteret arbejde samt en del fremlæggelser – både foran klassen, men også foran andre forældre og elever. Dette giver eleverne en kæmpe fordel, når de skal videre i teksten, da det netop giver dem mod og selvsikkerhed, til at gå ud og tale foran en ny klasse eller hvad end, man skal efter folkeskolen. Jeg har især fået gavn af dette. Fra Søgård Friskole lærte jeg en hel del om mig selv, samt hvordan man skal begå sig i samfundet. Jeg lærte, hvordan kommunikation samt hjælpsomhed kan føre til at blive respekteret og vellidt blandt andre.

Nico Ehm Heesch

7 år af min skolegang har jeg brugt på Søgård Friskole. 7 gode år med gode lærere, gode venskaber og i det hele taget en god skolegang. På skolen hjælper de store de små, og der er plads til alle. Det giver et rigtig godt sammenhold på tværs af klassetrin og gør, at alle kender alle.

Niklas Risager

Det dejlige ved Søgård Friskole er, at alle kender hinanden, og man har et stærkt fællesskab for alle, da der ikke bliver gjort forskel på folk. Lærerne er gode til at hjælpe og tager hensyn til hver elev og deres egne niveauer. Man er meget aktiv i timerne, så man ikke kommer til at sidde stille på en stol konstant.

Sofie Collins

Min tid på Søgård har været med til at forbedre både mine sociale og mine faglige kompetencer. Socialt har Søgårds sammenhold på tværs af årgangene styrket min personlighed og gjort det lettere for mig at skabe nye relationer. På Søgård var der ro og plads til at være sig selv, og der var en anti-mobbepolitik, som gjorde, at man følte sig accepteret. Og selv når der var problemer, har lærerne været gode til at hjælpe os elever med at løse dem. Det har forbedret min evne til at håndtere de konflikter, jeg har stået i efterfølgende. Fagligt har skolens mange fremlæggelser og gruppeopgaver styrket min selvtillid og gjort mig mere sikker, når jeg har skulle snakke for et større publikum eller arbejde i gruppe med fremmede. Læring af fremmede sprog i de tidlige klasser har styrket mine kompetencer i at skulle tale og fremlægge foran andre i fremmedsprog. Alt i alt har jeg kun positive ting at sige om Søgård, da de sætter både  individet og læringen i fokus.

Maja Loges

Første gang jeg oplevede at være skoletræt, det var efter jeg stoppede på Søgård Friskole. Der indså jeg, hvor godt jeg havde haft det, indtil jeg startede på gymnasiet. Skolen er måske lille i størrelse, men den har givet mig en stor portion viden. Jeg har endda lært mange ting, som slet ikke stod på skoleskemaet. Den praktiske legende tilgang til undervisning, og at elever formidler viden til hinanden, har bidraget til, at undervisningen har været sjov og udfordrende, men også at jeg har forstået tung teori, som jeg måske ikke ville havde forstået andre steder.