Støtteforeningen

Søgård friskole blev oprettet i slutningen af 2002 og i forlængelse af det blev der oprettet en støtteforening. Foreningens formål var, og er, at støtte op om Søgård Friskole. Hjælpen er både af praktisk og økonomisk karakter.

Støtteforeningen for Søgård Friskole får sine indtægter fra medlemskontingenter, fondsansøgninger, arrangementer som det årlige cykelsponsorløb, frivilligt arbejde ved Kliplev mærken og meget andet.

Søgård Friskole er gennem årene blevet hjulpet af foreningen til lejerskoleophold, opbygning af legepladsen og bålhytten, indkøb af store og små ting så som projektor, smartboard, flagstang og skolebus.

Det er vigtigt at støtte op om friskolen for at sikre elever og ansatte en god hverdag i gode rammer og med gode tidssvarende undervisningsmidler. Søgård Friskole benyttes desuden ofte af områdets beboere og er derfor en vigtig del af det lokale foreningsliv. Dette er også med til at gøre området til et attraktivt sted at bo.

Medlemskab koster 100 kr. per person. Beløbet kan overføres til kontonummer 8065-134929 eller per Mobilepay 801409. Husk at oplyse navn og adresse.