Projektorienteret

Der var engang, hvor smedens søn helt naturligt trådte i sin fars fodspor og blev smed. Sådan er det ikke længere. I dag står vi overfor mange muligheder i en omskiftelig verden, hvor vi skal kunne omstille os og agere, når rammerne skifter. Det har COVID19-krisen om noget vist os. Mange virksomheder er afhængige af medarbejdere, der kan arbejde med en konkret opgave i en lille gruppe, for måske ugen efter at skifte både opgave og gruppe. Som skole er vi nødt til at skæve lidt til erhvervslivet. For på et eller andet tidspunkt er det jo i erhvervslivet, at eleverne kommer til at tilbringe størstedelen af deres liv. Vi vil gerne give dem et godt forspring.

I erhvervslivet kræver den projektorienterede tilgang, at man er i stand til selv at gennemføre et projekt fra start til slut. Man skal altså lave en plan og bevare det store overblik. Man skal også kunne arbejde sammen med rigtig mange forskellige mennesker på tværs af hele organisationen. Det minder lidt om arbejdsformen, når man på de videregående uddannelser sættes i kast med at skrive et speciale eller en bacheloropgave. Eller når man i gymnasiet begynder at skrive sit studieretningsprojekt.

Rigtig mange grundskoler har derfor valgt at lade eleverne stifte bekendtskab med den projektorienterede tilgang, ofte som del af emneforløb eller science-projekter. På Søgård Friskole har vi valgt at gennemføre projektorienteret undervisning i tre former.

 

Faguge

Hver uge har eleverne fra 0.-9. klasse faguge. Eleverne har altid faguge i et fag. Hvis faget er dansk, har eleverne dansk 2 timer om tirsdagen, 2 timer om torsdagen og hele fredagen – ved siden af de dansktimer, de har fast på skemaet. De mange dansktimer i træk gør det mulig for eleverne at fordybe sig i et konkret emne, og især fredag er oplagt til at tage på udflugt eller at tilgå emnet på en mere kreativ eller aktiv måde. For de mindre klasser er det en forsmag på den projektorienterede tilgang, der møder eleverne i de større klasser.

 

Stort projekt

Hvert efterår bliver skoleskemaet for alle klasser i et par uger erstattet af arbejdet med et stort fælles tværfagligt tema. Vi har haft temaer som “skulpturer”, “genforeningen” og “plastik”. Eleverne deles op i store hold, der arbejder med temaet ud fra forskellige vinkler og problemstillinger, og til sidst bliver alt arbejdet samlet, så eleverne kan vise deres arbejde for forældrene til den officielle fremvisning af det store projekt.

 

Projektopgaven

6.-9. klasse har projekt på skemaet to timer hver uge. Her bliver eleverne især godt rustede til projektopgaven i 9. klasse.