Så nærmer sig tiden, hvor 6. klasse forlader lille gang og rykker op til de store elever på ældstegangen. 1. maj rykker alle elever nemlig ét klassetrin op. De vil blive savnet på lille gang, men heldigvis forlader de ikke skolen helt. For at give dem en god start, snuser mellemgruppen lidt til nogle af de arbejdsformer, som 6. klasserne kommer til at få brug for på ældstegangen. Vi gør det i et stille og roligt tempo, hvor også 4. og 5. klasse kan være med og byde ind med deres styrker. I engelsk-fagugen søgte eleverne viden om et emne, de præsenterede deres emne for hinanden i små grupper, og de havde også et lille produkt klar til deres præsentation.