Den 27. april 2022 kl. 19 afholdes generalforsamlingen for Søgård friskole. Dagsorden efter vedtægter offentliggøres her ca. to uger før. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2022.