Vi afholder generalforsamling for Søgård Friskole tirsdag den 25. april 2023 kl 19. Dagsorden i følge vedtægter + der vil være en fornyet diskusion/evaluering af skolebussen, som aftalt på efterårets “stormøde”. Umiddelbart inden vil generalforsamlingen for støttenforeningen afholdes.

Vi begynder med med fællesspisning kl 17.30. Tilmelding over intra eller til skolens kontor.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Skolelederen aflægger beretning
 5. Fremlæggelse af tilsynsførendes beretning
 6. Fremlæggelse af revideret regnskab til orientering
 7. Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer – på valg er
  • Annja Sønnichsen (modtager genvalg)
  • Rikke Buxbom (modtager genvalg)
 8. Valg af suppleant for skolekredsen – på valg er Anne Mette Hattens
 9.  Indkomne forslag – Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag
 10. evt.

Valgmøde i forældrekredsen:

 1. valg til bestyrelsen – på valg er:
  • Lene J. G. Andreasen (modtager genvalg)
  • Brian Diemer-Marcussen (posten er for et år da Brian træder ud i utide)
 2. Valg af suppleant – på valg Per Hansen
 3. Valg af ekstern tilsynsførende – Bestyrelsen indstiller Carina Kirk

Bus-evaluering:

Som aftalt på stormødet i efteråret skal vores bus og måden vi har den på evalueres igen, og der skal træffes beslutning om hvordan vi fortsætter.

 • Hvordan er det gået siden sidst
 • Hvad er alternativerne (beholde, leasing/køb af ny, vognmand)
 • Afstemning a) skal vi ved blive at have egen bus j/n
  1. Hvis ja skal det være den nuværende bus j/n
  2. Hvis nej skal vi tale om finansieringen. Bestyrelsen har i sidste ende ansvaret for at økonomien hænger sammen men da evt. lån eller leasing vil kunne påvirke f.eks forældrebetalingen vil vi gerne diskutere emnet i tilfælde af at det bliver beslutningen.