Vi afholder generalforsamling for Søgård Friskole tirsdag den 25. april 2023 kl 19.

Dagsorden i følge vedtægter + der vil være en fornyet diskusion/evaluering af skolebussen, som aftalt på efterårets “stormøde”.

Foreslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2023.

Umiddelbart inden vil generalforsamlingen for støttenforeningen af holdes.

Vi regner med at starte det hele med fællesspisning kl 17.30. nærmere information om tilmelding følger