Det har været en stor dag for eleverne i dag. På Søgård Friskole rykker eleverne et klassetrin op den 1. maj. Vi tog lidt forskud på glæderne og gjorde det allerede i dag. Følelserne fik frit løb. Der blev både grint og grædt, givet hånd og krammet, sagt farvel og hilst velkommen. Rent fysisk blev de yngste elever båret ind i deres nye klasselokaler. På mandag er der “ryste-sammen-dag” og ture ud af huset.