Hvert efterår sletter Søgård Friskole sit almindelige skema i et par uger, og arbejder i stedet med ét fælles tema. I år var temaet “genforeningen”.

Hos 4.-6. klasse startede vi med at bygge Tyskland op med bordene i mellemgruppens klasselokale. Eleverne sad så skiftevis på magten, som historien skred frem. På et tidspunkt var samtlige elever i spil. Vi kunne konstatere, at Tyskland, som vi kender det i dag, er et meget ungt land i forhold til Danmark.

Vi har haft en del aktive drenge på holdet, og derfor dykkede vi ned i krigshistorien. Vi hørte om de slesvigske krige og om første verdenskrig. Vi prøvede selv at være soldater for en dag under kyndig ledelse af oversergent Nothdurft, og vi besøgte Historiecenter Dybbøl Banke, hvor vi så uniformer og våben, vi gik i kolonne, og vi stormede en skanse. Vi var også ude at se på Sikringsstilling Nord ved Rødekro. Tyskerne byggede sikringsstillingen efter 1864, fordi de forventede, at danskerne ville forsøge at vinde Sønderjylland tilbage. Stillingen blev aldrig taget i brug.

Bagefter fik de kreative sjæle lov til at få frit spil med røde og hvide farver. Vi lavede nemlig små produkter, der kan vise vores danskhed i det skjulte, ligesom det danske mindretal var nødt til, da Sønderjylland var tysk. Vi snakkede også om kultur, hvad det vil sige at være “dansk” og “tysk”, og at vi altid ser verden igennem vores egen kulturs briller. Vi lærte også om det danske og det tyske mindretal i dag, og i den forbindelse besøgte vi Knivsbjerg.

Vi hørte om optakten til afstemningen i 1920. Vi så på nogle af de mange plakater, der blev lavet op til afstemningen: Stem dansk eller stem tysk, og vi lavede vores egne plakater. Vi kiggede på resultatet fra afstemningen og snakkede om, hvorfor Aabenraa og Sønderborg stemte tysk. Vi var også på tur til Aabenraa for at se Genforeningsparken, og vi fik lov til at se Kongesalen og Billedsalen på Folkehjem. Kongesalen var det sted, kong Christian den 10. tog til, efter han havde redet over den nye grænse på sin hvide hest.

Måske så I billederne fra vores udflugter på skolens facebook-side?

Klik på et billede for at se det i større format.