Værdigrundlag

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til
at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: Vi tager udgangspunkt i fællesskabet, historien og individet som nøglebegreber for skolen. Skoledagen skal være præget af tryghed, individuelle hensyn, ansvarlighed, helhed i tilværelsen og dagligdagen; Skolen tager sit afsæt i en Grundtvig Koldsk tænkning.

Find lovteksten her.