Grundet det der i ved nok, har vi valgt at flytte generalforsamlingen til torsdag den 17. juni hvor vi satser på vi alle kan mødes på (næsten) helt normal vis. Tidpunkt stadig kl 19.00. Umiddelbart inden (kl 18.30) afholdes generalforsamlingen for støtteforeningen.

Der er desværre ingen fællesspisning i år heller.

Dagorden ifølge vedtægter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Skolelederen aflægger beretning
 • Fremlæggelse af tilsynsførendes beretning
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til orientering
 • Valg af skolekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer – på valg er
  • Mette Petersen Fogt – modtager ikke genvalg
  • Per Hansen– modtager ikke genvalg

 

 • Valg af suppleant for skolekredsen – På valg er Martin Atzen
 • ”Køb” af nabogrund
  1. Vi er blevet tilbudt at overtaget nabogrunden ud til landevejen til prisen for overdragelsen (tinglysning mv.) Dette skal dog ifølge vores vedtægter officielt vedtages af generalforsamlingen.
 • Indkomne forslag – Bestyrelsen har ikke modtaget indkomne forslag
 • evt.

 

Valgmøde i forældrekredsen:

 • valg til bestyrelsen – på valg er:
  • Lene Andreasen – modtager genvalg
  • Valg af suppleant – på valg Anne Hansen
 • Valg af ekstern tilsynsførende – bestyrelsen indstiller Charlotte Lindtner