Priser

Skolepenge
Skolepenge opkræves via PBS og betales forud for den 1. i måneden, 12 måneder årligt. Satserne for skoleåret 2020/121 fremgår herunder:

  1. barn 1.000,-
  2. barn     650,-
  3. barn m. fl.       0,-

Obligatorisk fritidsordning pr barn fra 0-9 klasse kr.  450,- (det er kun de 2 første børn der betaler SFO)

  • Samlet pris for barn nr. 1  kr. 1.450,-
  • Samlet pris for barn nr. 2  kr. 1.100,-
  • Samlet pris for barn nr. 3  kr.        0,-

Ønsker man at benytte SFO i juli måned, opgøres og afregnes dette særskilt.
Pris pr. dag SFO juli   kr.  80,- (ved tilmelding inden deadline)
Pris pr. dag SFO juli   kr. 120,- (ved tilmelding efter deadline)
Ved framelding af SFO i juli EFTER deadline betales der stadig for de bookede dage.

Bemærk
Betaling for fritidsordningen kan ikke fravælges.

Forældre med særligt behov har mulighed for at søge tilskud til nedbringelse af skolepenge og fritidsordningsbetaling. Der kan rettes henvendelse til skolens kontor eller via kontor@soegaard-friskole.dk.

Tilmeld til Betalingsservice
Du kan med fordel tilmelde dig til Betalingsservice. Så bliver dine fremtidige regninger betalt til tiden. Det vil lette administrationen for skolen og du slipper for besværet med at taste betalingsoplysninger i  din netbank. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer.

Skolens kontonummer er:  reg. 8065  konto  0000134317.