• Første skoledag efter sommerferien: 10. august 2020 kl 8.00
  • Tour de Søgård: 6. september 2020 kl 11-13 – desværre AFLYST pga. forsamlingsforbud
  • Projektafslutning (skolens store fællesprojekt): 23. september 2020
  • Motionsdag: 9. oktober 2020
  • Åben skole: 5. november 2020 kl 17-19
  • Pædagogisk dag 20. november 2020
  • Juleafslutning:18. december 2020 (for skolebørnene)
  • Indskrivning til 0. klasse: 13. januar 2021 kl 17
  • Generalforsamling for skolen og støtteforeningen: 13. april 2021 kl 18.30
  • Arbejdslørdag: 8. maj 2021 kl 9-15 (eller så meget man nu kan)
  • Sidste dag før sommerferien: 25. juni 2021