Skemaer

Skemaerne på Søgård Friskole er delt op i ”almindelige” fag og faguge fag. Fagugetimerne er en mulighed for at fordybe sig i et bestemt fag en uge ad gangen. Hvilket fag skifter fra uge til uge efter fagugeskematet. Fredagene er desuden velegnede til ture ”ud af huset”.

Indskoling 1 ugeskema 2019-2020         

Indskoling1

Indskoling 2 ugeskema  2019-2020

Indskoling2

Mellemgruppen ugeskema 2019-2020

Mellemgruppen

Ældste 1 ugeskema 2019-2020

Ældste1

Ældste 2 ugeskema 2019-2020

Ældste2