Da vi er ved at planlægge sommerferien i Søstjernen, vil vi gerne vide, hvilke børn der kommer og hvornår. 

Prisen er:

  • 80,- kr/barn/dag – ved rettidig tilmelding.
  • 120,- kr/barn/dag – ved senere tilmelding.

Sedlen, som er indsat som bilag herunder, beder vi jer aflevere senest onsdag den 13. maj 2015 til Dorthe i Søstjernen.

Mange hilsner
Søgård Friskole

Bilag: Pasning i sommerferien 2015