Bestyrelse

Birthe Reimers Madsen

Skoleleder

Dybvighoved Møllevej 1, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.

Dorthe Vilstrup

Medarbejderrepræsentant

Fjordvej 57, 6200 Aabenraa.

Mette Petersen

Næstformand

Ahlefeldtvej 16, 6200 Aabenraa.

Tove Reimers

Forældrerepræsentant

Karen Phillipsen Toft

Formand

Flensborg Landevej 65, 6200 Aabenraa.

Christina Jessen Schwartz

Medarbejderrepræsentant

Muskatvænget 29, 6360 Tinglev.

Rikke Bønnelykke

Forældrerepræsentant

Bjarne Hansen

Kasserer

Søgård Ringvej 18, 6200 Aabenraa.

Lena Ilsen

Forældrerepræsentant

Rantzausvej 3, 6200 Aabenraa.

Uwe Andresen

Forældrerepræsentant

Farverhus 71, 6200 Aabenraa.