Grundet det der i ved nok, har vi valgt at flytte generalforsamlingen til torsdag den 17. juni hvor vi satser på vi alle kan mødes på (næsten) helt normal vis. Tidpunkt stadig kl 19.00

Dagorden ifølge vedtægter, offentliggøres her senest to uger inden.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar, 2021.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanligt i fælleskab med Støtteforeningen for Søgård Friskole. I det omfang situationen omkring Covid-19 tillader det vil der arrangeres fællesspisning men endelig beslutning herom træffes når vi nærmer os.