Skolens generalforsamling afholdes tirsdag den 13. april, 2021, kl 19:00

Dagorden ifølge vedtægter, offentliggøres her senest fire uger inden.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar, 2021.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanligt i fælleskab med Støtteforeningen for Søgård Friskole. I det omfang situationen omkring Covid-19 tillader det vil der arrangeres fællesspisning men endelig beslutning herom træffes når vi nærmer os.