Skolens generalforsamling afholdes tirsdag den 27. april, 2021, kl 19:00

Dagorden ifølge vedtægter, offentliggøres her senest fire uger inden.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar, 2021.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanligt i fælleskab med Støtteforeningen for Søgård Friskole. I det omfang det er muligt i forhold til situationen omkring Covid-19 vil der afholdes fællesspisning men endelig beslutning herom

Fællesspisningen starter kl 17.30 og der skal tilmeldes enten på skolen eller hos formand Helle Ehm (støtteforeningen) eller formand Karen Toft (skolebestyrelsen)