Generalforsamlinger 2020

Skolens generalforsamling afholdes torsdag den 23. april, 2010, kl 19:00

Dagorden ifølge vedtægter, offentliggøres her senest fire uger inden.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. februar, 2020.

Generalforsamlingen afholdes som sædvanligt i fælleskab med Støtteforeningen for Søgård Friskole og der arrangeres fællesspisning og børnepasning.

Fællesspisningen starter kl 17.30 og der skal tilmeldes enten på skolen eller hos formand Helle Ehm (støtteforeningen) eller formand Karen Toft (skolebestyrelsen)